STK Bratislava

 
Pre objednanie

kliknite sem 


Otváracia doba

Pondelok   
7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 16.00
Streda 7.30 - 18.00
Štvrtok 7.30 - 16.00
Piatok 7.30 - 16.00

Obedňajšia prestávka  
                    12.00 - 12.30
Príjem posledného vozidla            Po, Ut, Št, Pi - 15.30
Príjem posledného vozidla              St - 17.30

Kontroly malých motocyklov


§ 104 Vyhlášky MDPT SR č. 578 / 2006 Z. z. určuje
povinnosť podrobovať aj motorové vozidlá kategórie
L1e a L2e pravidelnej technickej kontrole.

Upozornenie!
 
Malé motocykle
podliehajú pravidelnej technickej kontrole počnúc
1.7.2008!


Nechajte si skontrolovať malé motocykle do 1. júla 2008 a vyhnite sa tak možným sankciám zo strany kontrolných orgánov (polície) po tomto termíne.