STK Bratislava

 
Pre objednanie

kliknite sem 


Otváracia doba

Pondelok   
7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 16.00
Streda 7.30 - 18.00
Štvrtok 7.30 - 16.00
Piatok 7.30 - 16.00

Obedňajšia prestávka  
                    12.00 - 12.30
Príjem posledného vozidla            Po, Ut, Št, Pi - 15.30
Príjem posledného vozidla              St - 17.30

Cenník technických kontrol


 A. Ceny za výkon technických kontrol cestných motorových vozidiel

P.č.

Technické kontroly pravidelné a zvláštne v plnom rozsahu, individuálny dovoz

Cena s DPH (EUR)
1.1

Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1);
- s benzínovým  motorom bez katalyzátora,
- s neriadeným katalyzátorom (NKAT),
- s riadeným katalyzátorom (RKAT)

23,00
po zľave 10%
20,70
1.2

Osobné vozidlá  (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1);
- s naftovým motorom

23,00
po zľave 10%
20,70
1.3

Motocykle (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)

14,50
po zľave 10%
13,05
1.4

Ľahké prípojné vozidlá s mc < 0,75 t (O1)

12,50
po zľave 10%
11,25
1.5

Prípojné vozidlá s mc > 0,75 t do 3,5 t (O2)

24,50
po zľave 10%
22,05

P. č.

Technické kontroly zvláštne v čiastočnom rozsahu jednej kontrolnej skupiny

Cena s DPH (EUR)
2.1

Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1); motocykle (L1e, L2e,  L3e, L4e, L5e, L6e, L7e); prípojné vozidlá (O1, O2)

5,50

P. č.

Technické kontroly opakované*

Cena s DPH (EUR)
3.1

Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1)
 

6,00
3.2

Motocykle (L1e, L2e,  L3e, L4e, L5e, L6e, L7e), prípojné vozidlá (O1, O2)

3,50

P. č.

Technické kontroly administratívne

Cena s DPH (EUR)

4.1

Všetky kategórie

6,00

P. č.

Súvisiace služby

Cena s DPH (EUR)
5.1

Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky

3,50
5.2

Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole

2,50
5.3

Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole

3,50

* - opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.


Za technickú kontrolu môžete zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou.

Cenník emisných kontrol...